Popis projektu

 • demontáž stávající střešní konstrukce
  • krytina z plechu
  • dřevěný záklop
  • tepelná izolace
 • provedení nového souvrství střechy
  • montáž tepelné izolace EPS 100
  • montáž dřevěného záklopu střechy
  • provedení hydroizolace z asfaltových pásů
 • dodávka a montáž klempířských konstrukcí
  • lemování střechy
  • podokapní žlab včetně háků
  • svody
  • okapový plech
 • kompletace nové hromosvodové soustavy